Prislista

Tjänster Pris
Årlig depåavgift – utan Euroclear (kr. 250,- vid kontovärde < kr. 1.000,-) 750,-
Årlig depåavgift – med Euroclear/VPC (kr. 400,- vid kontovärde < kr. 1.000,-) 1 150,-
Årligt fondsdepåhonorar – fast (kr. 0,- vid kontovärde < kr. 1.000,- I tillägg belastas ett variablet fondsdepåhonorar for kontovärde > kr. 1.000,-)** 500,-
Årligt aktiefondhonorar – variabelt (0,30% av värde fondsbehållning – max. kr. 10.000,- pr. år)** 0,30%,-
Årligt räntefondhonorar – variabelt (0,15% av värde fondsbehållning – max. kr. 10.000,- pr. år)** 0,15%,-

Övriga tjänster Pris
Courtage vid köp och inlösning av fond Gratis*
Avslut manuell transaktion (OTC) 250,-
Flytt av värdepapper till annan depå 250,- pr. värdepapper, max 1 000,- pr. mottagare
Fusion, uppdelningar och överföring mellan olika juridiska enheter 250,- pr. värdepapper, max 1 000,- pr. mottagare
Avslut av depåkonto (inkl. Euroclear/VPC) Inkluderat
Upplysningar som kräver djupgående undersökning 250,-
Hämtning av historisk information för icke-betalande slutkunder 250,- pr. rapport
Arv/gåvohantering 250,- pr. värdepapper, max 1 000,- pr. mottagare
Registrering av frivillig pant 250,- pr. behållning
Frigörelse av pant 250,- pr. behållning
Valutaväxling 0,25 % av växlingsbeloppet
Trac Services mottar distributionsgottgörelse för att distribuera fondandelar för förvaltningssällskap. Denna gottgörelsen kommer i sin helhet att tillbakaföras till kunderna. Fondlistan visar alla förvaltningsavgifter och distributionsgottgörelse.  Fondlista översikt – Trac Services AS

* Någon fond kan ha kostnader vid köp och försäljning. Hänvisar till fondens KIID-dokumentation.

**All returprovision som mottas från förvaltere utbetalas i sin helthet till våre kunder.

Årlig depåavgift blir belastad din portfölj om ditt kontantsaldo tillåter det. Alternativt mottar ni en faktura. För kunder som har registrerat en e-postdress kommer fakturan sändas per e-post, i annat tillfälle per post. Önskar ni registrera en e-postadress kan ni skicka ett meddelande till kundesenter@tracs.no.