Skip to main content

Prislista

 Gällande från 01.01.2023
Tjänster Pris
Årlig depåavgift – utan Euroclear (kr. 300,- vid kontovärde < kr. 2.500,-)     800,-
Årlig depåavgift – med Euroclear/VPC (kr. 750,- vid kontovärde < kr. 2.500,-)  1 250,-
Årligt fondskontohonorar – fast (kr. 250,- vid kontovärde < kr. 5.000,- I tillägg belastas ett variabelt fondskontohonorar for kontovärde)**                                 500,-
**Årligt fondskontohonorar- variabelt aktiefond – (0,30% av värde fondsbehållning – max. kr. 10.000,- pr. år)  0,30%  
**Årligt fondskontohonorar- variabelt räntefond – (0,15% av värde fondsbehållning – max. kr. 10.000,- pr. år)  0,15%

 

Övriga tjänster Pris
Courtage vid köp och inlösning av fond Gratis*
Avslut manuell transaktion (OTC) 250,-
Flytt av värdepapper till annan depå 250,- pr. värdepapper, max 1000,- pr. mottagare
Fusion, uppdelningar och överföring mellan olika juridiska enheter 250,- pr. värdepapper, max 1 000,- pr. mottagare
Avslut av depåkonto (inkl. Euroclear/VPC) Inkluderat
Upplysningar som kräver djupgående undersökning 250,-
Hämtning av historisk information för icke-betalande slutkunder 250,- pr. rapport
Arv/gåvohantering 250,- pr. värdepapper, max 1 000,- pr. mottagare
Registrering av frivillig pant 250,- pr. behållning
Frigörelse av pant 250,- pr. behållning
Valutaväxling 0,25 % av växlingsbeloppet
Trac Services mottar distributionsgottgörelse för att distribuera fondandelar för förvaltningssällskap. Denna gottgörelsen kommer i sin helhet att tillbakaföras till kunderna. Fondlistan visar alla förvaltningsavgifter och distributionsgottgörelse.  Fondsutval

Någon fond kan ha kostnader vid köp och försäljning. Hänvisar till fondens KIID-dokumentation.

All returprovision som mottas från förvaltere utbetalas i sin helthet till våre kunder.

Årlig depåavgift blir belastad din portfölj om ditt kontantsaldo tillåter det. Alternativt mottar ni en faktura. För kunder som har registrerat en e-postadress kommer fakturan sändas per e-post, i annat tillfälle per post. Per post kommer kr 50,- i faktura tillegg. Önskar ni registrera en e-postadress kan ni skicka ett meddelande till kundesenter@tracs.no.