Skip to main content

Välkommen till Trac Services AS

Trac Services AS är ett nyetablerat bolag som levererar handels-, rapportering och förvaringstjänster för finansiella produkter (depåtjänster) till kunder i Norden.

Trac Services AS har tillstånd från Finanstilsynet, erfaren personal och moderna systemlösningar för administrering och hantering av depåer.

Trac Services AS erbjuder följande tjänster:

  • Förvaring av värdepapper
  • Hantering av värdepapperstransaktioner
  • Rapportering och uppföljning av din portfölj via vår hemsida
  • Skatterapportering och deklarationsunderlag
  • VP konto med/utan Euroclear
  • Förändringar av befintliga investeringar

Det kommer tillkomma en årlig depåavgift för förvaring av aktier och fonder samt skatterapportering. Övriga tjänster faktureras efter en genomförd transaktion. Vänligen se gällande prislista.

 

För ytterligare information, kontakta vårt kundcenter på
kundesenter@tracs.no
Vi göra uppmärksam på att det till tider kan vara hög belastning på mail vilket leder till att det kan ta tid innan vi hjälper er med ert ärende.

Rapporter och information från bolagen
Aktuella kurser, nyhetsbrev och rapporter från bolagen som förvaltas av Obligo Investment Management AS kan hämtas på bolagens respektive hemsida via Obligo: https://www.obligoim.com/sv/rapporter/

Andrahandsmarknad för onoterade aktier:
Trac Services AS handlägger ej köp eller försäljning av onoterade aktier.

Information om aktuella marknadsplatser:

Monitor Capital Markets
Torstenssonsgatan 12, Stockholm
+46 8 59 84 40 00
info@monitorcm.se

Pensum Group:
Stockholm, Kungsträdgårdsgatan 18
Box 7121
103 87 Stockholm
+46 8 41 00 65 01
makleri@pensum.se

 

Du finner mer information under ”frågor och svar