Välkommen till Trac Services AS

Kära kund,

Till information har TracS nu lanserad ny påloggningsportal.

För fullständig översikt över din behållning kan du logga in på Mina Sidor. Där finner du din behållningsrapport, transaktionsrapport och skatterapport.

TracS kan nås per e-post, på kundesenter@tracs.no.

Likvidkonto

Overföra Värdepapper

Köp och Försäljning

Information om dina investeringar