Prislista

Tjänster Pris
Årlig depåavgift (uten Euroclear) 575,-
Årlig depåavgift (med Euroclear/VPC) 875,-
Månadsrapport, skatterapportering och deklarationsunderlag Inkluderat

Övriga tjänster Pris
Courtage vid köp och inlösning av fond Gratis*
Avslut manuell transaksjon (OTC) 250,-
Flytt av värdepapper till annan depå 250,- pr. värdepapper, maks 1000,- pr. mottagare
Sammanslagningar, uppdelningar och överföring mellan olika juridiska enheter 250,- pr. värdepapper, maks 1000,- pr. mottagare
Avslut av depåkonto (inkl. Euroclear/VPC) Inkluderat
Upplysningar som kräver djupgående undersökning 250,-
Hämtning av historisk information för icke-betalande slutkunder 250,- pr. rapport
Arv/gåvohantering 250,- pr. värdepapper, maks 1000,- pr. mottagare
Registrering av frivillig pant 250,- pr. beholdning
Frigörelse av pant 250,- pr. beholdning
Valutaväxling 0,25 % av växlingsbeloppet
Trac Services mottar distributionsgottgörelse för att distribuera fondandelar för förvaltningssällskap. Fondlistan visar alla förvaltningsavgifter och hur mycket som tillfaller Trac Services vid handel i fond. Fondsliste Q4-2018 SE

* Någon fond kan ha kostnader vid köp och försäljning. Hänvisar till fondens KIID-dokumentation.

Årlig depåavgift blir belastat din portfölj om ditt kontantsaldo tillåter det. Alternativt kommer ni att få en faktura. För kunder som har registrerat en e-postdress kommer fakturan sändas till denne, annars per post. Önskar ni få en faktura per e-post kan ni skicka ett meddelande till kundesenter@tracs.no och meddela er e-postadress och pers.nr/org.nr. (Avgift vid faktura per post kr. 50,-)

Priserna gäller från och med den 1 januari 2018.