Prislista

Tjänster Pris
Årlig depåavgift (uten Euroclear) 575,-
Årlig depåavgift (med Euroclear/VPC) 875,-
Månadsrapport, skatterapportering och deklarationsunderlag Inkluderat

Övriga tjänster Pris
Courtage vid fondförsäljning 0%-3%
Avslut manuell transaksjon (OTC) 250,-
Flytt av värdepapper till annan depå 250,- pr. värdepapper, maks 1000,- pr. mottagare
Sammanslagningar, uppdelningar och överföring mellan olika juridiska enheter 250,- pr. värdepapper, maks 1000,- pr. mottagare
Avslut av depåkonto (inkl. Euroclear/VPC) Inkluderat
Upplysningar som kräver djupgående undersökning 250,-
Hämtning av historisk information för icke-betalande slutkunder 250,- pr. rapport
Arv/gåvohantering 250,- pr. värdepapper, maks 1000,- pr. mottagare
Registrering av frivillig pant 250,- pr. beholdning
Frigörelse av pant 250,- pr. beholdning
Valutaväxling 0,25 % av växlingsbeloppet
Detaljer fondval Fondsliste Q4-2018 SE

Årlig depåavgift blir belastat din portfölj om ditt kontaktsaldo tillåter det. Alternativt kommer ni att få en faktura. För kunder som har registrerat en mailadress kommer fakturan på detta vis, annars per post. Önskar ni få en faktura per e-mail kan ni skicka ett mail till kundesenter@tracs.no och meddela er mailadress och pers.nr/org.nr. (Avgift vid faktura per post kr. 50,-)

Priserna gäller från och med den 1 januari 2018.