Frågor och svar

För information om vilket belopp på likvidkonto du har, eller ännen generell information rekommenderar vi att du i första hand loggar in på hemsidan, eller kontakter oss via mail då vi räknar med ett högt antal inkommande samtal.
maildressen är kundesenter@tracs.no

UTTAG LIKVIDKONTO

DEKLARATION

DEPÅ

ÖVRIGT

FAKTURA

FÖRSÄLJNING

DÖDSBO

FLYTT AV VÄRDEPAPPER

KAPITAL-

FÖRSÄKRING i HARCOURT LIFE

INFORMATION OM DINA INVESTERINGAR

GDPR / PERSONUPPGIFTS- REGLER

MIFID 2 / INVESTERTINGS- SKYDD

UTTAK LIKVIDKONTO

Hur gör jag för att ta ut pengar från likvidkontot?

Klicka på ”Logg in” och logga in med Bank-ID för att kunna begära uttag från likvidkontot. För att uttaget skall kunna genomföras krävs ett kontounderlag som intygar att du är ägare av det kontonummer som du registrerar på vår hemsida. Detta underlag finner du enklast i din Internetbank.

Saknar du Bank-ID och vill genomföra ett uttag från likvidkontot? Sänd då ett mail till: kundesenter@tracs.no med följande text:

Ämne: Uttag likvidkonto

-Namn
-Adressuppgifter
-IBAN-nummer

Har du inte någon registrerad vidimerad ID-handling kommer vi att kräva detta när du begär uttag via mail eller telefon. För företagskunder krävs att vi har ett uppdaterat registreringsbevis från Bolagsverket, som hos oss endast är giltigt i 1 månad.

Om det är några övriga uppgifter vi behöver återkommer vi till dig.

Viktig information: När du begär utbetalning från likvidkonto via hemsidan begär du automatiskt ut hundra procent av summan.

Viktig information angående medel på klientkontot: Läs mer här >

Hur anmäler man ett nytt utbetalningskonto?

För att anmäla ett nytt utbetalningskonto behöver du skicka in ett nytt kontounderlag. Det kan vara ett kontoutdrag, kontobevis eller en skrämbild från internetbanken, där ditt namn, bankens namn, samt IBAN och SWIFT syns.  Bifoga även en kopia på giltig legitimation.

Information angående räntor på likvidkonto

De medel du eventuellt har stående på klientkontot hos oss har vi placerade i flera banker. De förändringar som har skett i kapitalmarknaden den senaste tiden har medfört att bankerna har infört negativ räntor.

Från och med 01.05.2016 infördes en negativ ränta på 0,65 procent. Den negativa ränten justerades ned till 0,40 procent den 09.01.2019.

Om du önskar att flytta dina likvida medel från likvidkonto hos Tracs till din egen bank, kan detta genomföras på följande vis:
Tryck på “Logg in” knappen och logga in med Bank ID. Välj “Uttag” och fyll i IBAN och BIC. Saknar du Bank ID kan du sända ett mail till kundesenter@tracs.no med följande ämne: Uttag likvidkonto
-Namn
-Personnummer
-Ditt IBAN-nummer

DEKLARATION

Var hittar jag nödvändig information i samband med deklarationen?

Deklarationsuppgifterna finns på ”mina sidor” under deklarationsunderlag.

Alla kunder är ansvariga för att skicka in korrekt deklaration. Trac Services AS erbjuder inte skatterådgivning. Om ni önskar att få hjälp med detta ber vi dig att kontakta en skatterådgivare.

Hur rättar du din deklaration?

Du kan se och godkänna den ändrade uppgiften i Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 eller i Skatteverkets app. Om du har fått säkerhetskoder från Skatteverket kan du logga in med dem. Du kan även logga in med din e-legitimation (t.ex. Mobilt BankID). Däremot kan du inte godkänna den nya uppgiften genom att sms:a eller ringa. Har du inte möjlighet att deklarera via e-tjänsten eller appen så ska du ändra den förifyllda uppgiften vid punkt 7.4 (vinst fondandelar) eller 8.3 (förlust fondandelar) på pappersblanketten innan du skickar in den.

DEPÅ

Vad är skillnaden mellan Depå med Euroclear jämfört med utan Euroclear?

Om du har aktier (Exempelvis i Private Equity AB eller Kommersiella Fastigheter Holding 3 AB m.fl) Så har du ett VP konto med Euroclear, annars om du endast har fonder så har du ett konto utan Euroclear.

FÖRSÄLJNING

Hur gör jag för att sälja mina fonder?

Du skickar ett mail till kundesenter@tracs.no där du meddelar följande:

Ämna: Sälj fond

  • Fullt namn
  • Adress
  • Vilka fonder som skall säljas

Vi kommer att skicka dig blanketter för att genomföra transaktionen.

HANDELSDATUM
Vi vill informera dig om att fondordrar som mottagits före kl. 12.00 kommer att få handelsdatum nästa arbetsdag, under förutsättning att all nödvändig dokumentation är tillgänglig.

Hur gör jag för att sälja aktier?

Trac Services AS erbjuder ingen försäljning av onoterade aktier på en andrahandsmarknad.
På Obligos (förvaltarens) hemsida finner du en översikt som visar olika aktörer som erbjuder försäljning av detta slag.

Uppmärksamma att Obligo inte tillhandahålla investeringstjänster (mäkleri eller handel på en andrahandsmarknad).

https://www.obligoim.com/reports_se/

 

DØDSBO

Var skickar jag arvsskiftet?

Ärende gällande kunder som har avlidit och som har tillgångar (klientkonto, aktier, fond) hos Trac Services, måste skicka in följande:

– Bouppteckning som visar vem/vilka som är arvsberättigade
– Kopia av ID – vidimerad av bankman, för alla dödsbodelägare
– Eventuella fullmakter
– Kontobevis på vart likvida medlar skall flyttats
Om ni önskar att flytta tillgångarna till en extern depå ta kontakt med den bank/eller det institut du vill flytta till, och ber dem skicka ett sedvanligt överföringsuppdrag där de anger vad som skal flyttats.

Adressen är:

Trac Services
Postboks 120
4001 Stavanger
Norge

Mail:
kundesenter@tracs.no

FLYTT AV VÄRDEPAPPER

Hur gör jag för att flytta mina aktier eller fonder till en annan bank?

Du tar kontakt med den bank/eller det institut du vill flytta till, och ber dem skicka ett sedvanligt överföringsuppdrag till oss där de anger vad som skall flyttas. Adressen är:

Trac Services
Postboks 120
4001 Stavanger
Norge

Mail:
kundesenter@tracs.no

De flesta banker och depåinstitut kan förvara dessa typer av innehav.
Trac Services tar en avgift på 250 kronor för flytt av 1 produkt, max. 1000 kronor per mottagare.

ÖVRIGT

Kommer jag ha samma inloggningsuppgifter framöver?

För att logga in på mina sidor, behöver ni Bank-ID.
Om ni inte har Bank-ID, ber vi dig om att kontakta din bank för att upprätta detta.
Trac Services erbjuder inte annan inloggningsmetod än Bank-ID då inloggning via Bank-ID upplevs som den säkraste.

Om ni inte har Bank-ID kommer ni inte ha möjlighet till att logga in på ”mina sidor”. Kontakta vårt kundcenter för att få tillgång till exempelvis deklarationsunderlag och behållningsöversikt.

Jag har mottagit erbjudande från en annan aktör, vad gör jag?

Vi har fått vetskap om att aktieägare har blivit kontaktade av andra aktörer som önskar köpa aktier till ett pris som i de flesta fall ligger betydligt under det beräknade värdet per aktie. Aktieägare måste själva besluta huruvida man önskar sälja eller inte, och värdera det jämfört med bolagets avveckling.

KAPITALFÖRSÄKRING i HARCOURT LIFE

Hur avslutar jag min kapitalförsäkring genom Harcourt Life – helt återköp?

Om ni önskar att avsluta er kapitalförsäkring, ber vi er att skicka följande blanketter:

1.Återköpsblankett
2.Bekräftelse av information
3.Begäran om överföring
4.Försäkringsbrev i original (måste vara 2-sidigt) eventuellt kan man fylla i Intyg förkommet försäkringsbevis.
5.Self-certification Individual
6.Kundinformation

För att avsluta kapitalförsäkringen är det även nödvändigt att skicka följande:
7.Kontounderlag där man ser ditt namn, bankens namn och IBAN-nummer – vidimerat av bankman.
8.Kopia på giltig legitimation vidimerad av bankman (måste framgå tydligt vilken person och bank personen arbetar på).
9.Vidimerat utdrag från Skatteverkets folkbokföringsregister som intygar din adress (vidimerat med signatur och namnförtydligande samt stämpel från bank eller Skatteverket). Beviset får inte vara äldre än 6 månader.

Alla 9 blanketter skickas till oss per post:

Trac Services
Postboks 120
4001 Stavanger
Norge

När vi har mottagit blanketterna skickar vi dom till Harcourt Life, om alt är riktig utfört. Om det är några övriga uppgifter vi behöver återkommer vi till dig.

MEDDELANDE OM FÖRESLAGEN ÖVERFÖRING AV LIVFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

Hur gör jag för att ta ut pengar från min kapitalförsäkring i Harcourt Life – delåterköp?

Om du önskar att ta ut pengar från likvidkonto, ber vi dig att skicka följande blanketter:

1.Återköpsblankett
2.Bekräftelse av information
3.Self-certification Individual
4.Kundinformation

För att genomföra ett delåterköp är det även nödvändigt att skicka följande:
5. Kontounderlag där man ser ditt namn, bankens namn och IBAN-nummer – vidimerat av bankman.
6. Kopia på giltig legitimation vidimerad av bankman (måste framgå tydligt vilken person och bank personen arbetar på).
7. Vidimerat utdrag från Skatteverkets folkbokföringsregister som intygar din adress (vidimerat med signatur och namnförtydligande samt stämpel från bank eller Skatteverket). Beviset får inte vara äldre än 6 månader.

Alla 7 blanketter skickas till oss per post:

Trac Services
Postboks 120
4001 Stavanger
Norge

När vi har mottagit blanketterna skickar vi dom till Harcourt Life, om alt är riktig utfört. Om det är några övriga uppgifter vi behöver återkommer vi till dig.

Et delåterköp är som en utbetalning ifrån en Harcourt Life försäkring av likvida medel. Eftersom det är ett likvidkrav på 2,5% i försäkringen så innebär detta att ni inte får göra ett delåterköp på 100% likvid.

MEDDELANDE OM FÖRESLAGEN ÖVERFÖRING AV LIVFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

FAKTURA

Jag har mottagit en faktura på årlig depåavgift, vad är detta?

Det är från 2016 infört en årlig depåavgift för depåerna hos Trac Services AS. Depåavgiften täcker kostnader i förbindelse med skatterapportering, kundtjänst, samt de administrativa kostnaderna. Tidigare har kostnaderna blivit täcka av Agasti, som var en stor koncern, men nu måste du som kund hos Trac Services AS, täcka kostnaderna som föreligger vid förvaring av värdepapper.

Gällande avgifter:

Tjänster: Pris
Årlig depåavgift för konto utan Euroclear. 575,-
Årlig depåavgift för konto med Euroclear. 875,-

Jag har mottagit faktura i samband med flytt av värdepapper. Vad är detta?

Ni har mottagit en faktura i samband med flytt av värdepapper till ett annat institut/bank etter begäran från dig eller den banken/institut du har flyttat till.

INFORMATION OM DINA INVESTERINGAR

Var kan jag hitta min behållningsöversikt?

For att hitta din behållningsöversikt, kan du logga in på ”mina sidor”, välj därefter ”mina månadsrapporter”

Hur kan jag hitta information om mina onoterade aktier?

https://www.obligoim.com/reports_se/ hittar ni bland annat kvartalsrapporter, aktieägarbrev och Bolagsstämmor. All ny information om dina investeringar läggs upp här.

Trac Services är inte involverade i förvaltningen av bolagen och kan därför ej svara på frågor angående detta.
Om ni har ytterligare frågor ber vi dig att kontakta Obligo Investment Management: ir@obligoim.com. Obligo är en internationell förvaltare med huvudfokus på investeringar och förvaltning av fastigheter i Norden.

GDPR

Nya regler för bättre skydd av dina personupplysningar

I sommar får Sverige nya personuppgiftsregler. Då kommer dagens regelverk att ersättas med EU’s Dataskyddsförordning (GDPR, The General Data Protection Regulation) i svensk personuppgiftslag.

Trac Services AS tar din integritet på allvar. Vi önskar därför att informera dig om vilka nya regler som blir gällande och hur vi behandlar dina personupplysningar. Lagen kommer att ge dig som kund ett starkare skydd och en bättre kontroll över dina egna personupplysningar.

Trac Services AS syfte med behandlingen av personupplysningar är att kunna utföra investeringstjänster mot grund av Lagen om värdepappersmarknaden, uppfylla upplysningsplikt samt kunna kontakta dig som kund för att informera om relevanta tjänster och investeringsmöjligheter i framtiden.

Den nya lagen innehåller regler om behandling av personupplysningar. Den anger vilka rättigheter du har i anknytning till information, insyn i lagrade uppgifter om dig, korrigering av sådana upplysningar som är felaktiga, samt i särskilda fall rätten till radering av sådana upplysningar.

För mer information, se företagets integritetpolicy.

 

MIFID 2

Bättre investeringsskydd för dig som kund

MIFID II är ett nytt EU-direktiv och en förordning som reglerar marknaden för finansiella instrument.

Syftet med det nya regelverket är:

  • Att styrka ditt investeringsskydd, som kund i Trac Services AS
  • Reducera risker
  • Öka effektiviteten i finansmarknaden

mifid ii