Frågor och svar

För information om vilket belopp på likvidkonto du har, eller ännen generell information rekommenderar vi att du i första hand loggar in på hemsidan, eller kontakter oss via mail då vi räknar med ett högt antal inkommande samtal.
maildressen är kundesenter@tracs.no

UTTAG LIKVIDKONTO

DEKLARATION

DEPÅ

ÖVRIGT

FAKTURA

FÖRSÄLJNING

DÖDSBO

FLYTT AV VÄRDEPAPPER

KAPITAL-

FÖRSÄKRING I UTMOSTPAN EUROPE

INFORMATION OM DINA INVESTERINGAR

GDPR / PERSONUPPGIFTS- REGLER

MIFID 2 / INVESTERTINGS- SKYDD

UTTAG LIKVIDKONTO

Hur gör jag för att ta ut pengar från likvidkontot?

Klicka på ”Logga in” och logga därefter in med Bank-ID, för att kunna begära uttag från likvidkontot. För att uttaget skall kunna genomföras krävs ett kontounderlag som intygar att du är ägare av det kontonummer som du registrerar på vår hemsida. Detta underlag finner du enklast i din Internetbank. Vänligen sänd underlaget per e-post till kundesenter@tracs.no.

Saknar du Bank-ID och vill genomföra ett uttag från likvidkontot? Sänd då ett mail till: kundesenter@tracs.no med följande text:

Ämne: Uttag likvidkonto
-Namn
-Adressuppgifter
-IBAN-nummer

Om du inte har någon vidimerad ID-handling registrerad hos Tracs kommer vi att kontakta dig och begära komplettering. För företagskunder krävs även att vi har ett uppdaterat registreringsbevis från Bolagsverket, som får lov att vara max en månad gammalt.

Viktig information: När du begär utbetalning från likvidkonto via hemsidan begär du automatiskt ut hundra procent av summan.

Hur anmäler man ett nytt utbetalningskonto?

För att anmäla ett nytt utbetalningskonto behöver du skicka in ett nytt kontounderlag eller kontobevis på bankens underlag där vi ser bankens namn, kontohavarens namn samt IBAN-nummer. Ett kontobevis finner du enklast via din internetbank, där du kan ta en print screen, eller om du kontaktar din bank.

DEKLARATION

Var hittar jag nödvändig information i samband med deklarationen?

Deklarationsuppgifterna finns på ”Mina sidor” under Meddelanden.

Alla kunder är ansvariga för att kontrollera att de uppgifter som sänds in till Skatteverket i förbindelse med deklarationen är korrekta.  Trac Services AS erbjuder inte skatterådgivning. Om du önskar att hjälp med rådgivning ber vi dig därför att kontakta en extern skatterådgivare.

Hur korrigerar jag min deklaration?

Vänligen ta kontakt med Skatteverket för frågor kring hur detta går till.

DEPÅ

Vad är skillnaden mellan Depå med Euroclear jämfört med utan Euroclear?

Om du äger onoterade aktier (exempelvis i Private Equity) så har du dessa registrerade på ett depåkonto med Euroclear. Om du endast äger fonder så har du ett depåkonto utan Euroclear.

FÖRSÄLJNING

Hur gör jag för att sälja mina fonder?

Du skickar ett mail till kundesenter@tracs.no där du meddelar följande:

Ämna: Sälj fond

  • Fullt namn
  • Adress
  • Vilka fonder som skall säljas

Vi kommer att skicka dig blanketter för att genomföra transaktionen.

HANDELSDATUM
Vi vill informera dig om att fondordrar som mottagits före kl. 12.00 kommer att få handelsdatum nästa arbetsdag, under förutsättning att all nödvändig dokumentation är tillgänglig.

Hur gör jag för att sälja aktier?

Trac Services AS erbjuder ingen försäljning av onoterade aktier på en andrahandsmarknad.
På Obligos (förvaltarens) hemsida finner du en översikt som visar olika aktörer som erbjuder försäljning av detta slag.

Uppmärksamma att Obligo inte tillhandahålla investeringstjänster (mäkleri eller handel på en andrahandsmarknad).

https://www.obligoim.com/reports_se/

 

DÖDSBO

Vilken dokumentation krävs vid dödsbo?

Ärende gällande kunder som har avlidit och som har tillgångar (likvida medel, aktier, eller fond) hos Trac Services ombeds skicka in följande:

– Bouppteckning som visar vem/vilka som är dödsbodelägare
– Kopia av ID som är vidimerad av bankman, för alla dödsbodelägare
– Eventuella fullmakter
– Kontobevis gällande det bankkonto dit likvida medel skall överföras
Om ni önskar att flytta tillgångarna till en extern depå så ta kontakt med den bank eller det institut dit överföringen skall ske, och be dem skicka ett sedvanligt överföringsuppdrag där det anges vilken behållning som skall flyttats. För att uppdraget skall behandlas krävs först att ovanstående dokumentation är översänd.

Adressen är:

Trac Services
Postboks 120
4001 Stavanger
Norge

E-post:
kundesenter@tracs.no

FLYTT AV VÄRDEPAPPER

Hur gör jag för att flytta mina aktier eller fonder till en annan bank?

Vänligen ta kontakt med den bank eller det institut du vill flytta din behållning till, och be den aktören att skicka ett sedvanligt överföringsuppdrag till oss där de anger vilken behållning som skall flyttas. Adressen är:

Trac Services
Postboks 120
4001 Stavanger
Norge

E-post:
kundesenter@tracs.no

De flesta banker och depåinstitut kan förvara dessa typer av innehav.
Trac Services tar en avgift för överföringen. Information om våra priser finner du under http://tracservices.se/prislista/.

ÖVRIGT

Hur fungerar inloggning till Mina Sidor?

För att logga in på mina sidor behöver du ett svenskt Bank-ID.
Om du saknar Bank-ID ber vi dig om att kontakta din bank för att upprätta detta.
Trac Services erbjuder inte en annan inloggningsmetod än Bank-ID, då inloggning via Bank-ID upplevs som den säkraste metoden.

Om du inte har möjlighet att skaffa Bank-ID men önskar information om er depå, vänligen kontakta oss på kundesenter@tracs.no.

Jag har mottagit erbjudande från en annan aktör, vad gör jag?

Vi har fått vetskap om att aktieägare har blivit kontaktade av andra aktörer som önskar köpa aktier till ett pris som i de flesta fall ligger betydligt under det beräknade värdet per aktie. Aktieägare måste själva besluta huruvida man önskar sälja eller inte, och värdera det jämfört med bolagets avvecklingskurs.

KAPITALFÖRSÄKRING I UTMOSTPAN EUROPE

Hur avslutar jag min kapitalförsäkring - helåterköp?

Om ni önskar att avsluta er kapitalförsäkring, ber vi er att skicka följande blanketter:

1.Återköpsblankett
2.Bekräftelse av information
3.Begäran om överföring
4.Försäkringsbrev i original (måste vara 2-sidigt) eventuellt kan man fylla i Intyg förkommet försäkringsbevis.
5.Self-certification Individual
6.Kundinformation

För att avsluta kapitalförsäkringen är det även nödvändigt att skicka följande:
7.Kontounderlag där man ser ditt namn, bankens namn och IBAN-nummer – vidimerat av bankman.
8.Kopia på giltig legitimation vidimerad av bankman (måste framgå tydligt vilken person och bank personen arbetar på).
9.Vidimerat utdrag från Skatteverkets folkbokföringsregister som intygar din adress (vidimerat med signatur och namnförtydligande samt stämpel från bank eller Skatteverket). Beviset får inte vara äldre än 6 månader.

Alla 9 blanketter skickas till oss per post:

Trac Services
Postboks 120
4001 Stavanger
Norge

När vi har mottagit blanketterna kontrollerar vi dem och skickar därefter de vidare till UtmostPan Europe. Om det krävs kompletternigar återkommer vi till dig.

MEDDELANDE OM FÖRESLAGEN ÖVERFÖRING AV LIVFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

Hur gör jag för att ta ut pengar från min kapitalförsäkring i UtmostPan Europe – delåterköp?

Om du önskar att ta ut pengar från likvidkonto, ber vi dig att skicka följande blanketter:

1.Återköpsblankett
2.Bekräftelse av information
3.Self-certification Individual
4.Kundinformation

För att genomföra ett delåterköp är det även nödvändigt att skicka följande:
5. Kontounderlag där man ser ditt namn, bankens namn och IBAN-nummer – vidimerat av bankman.
6. Kopia på giltig legitimation vidimerad av bankman (måste framgå tydligt vilken person och bank personen arbetar på).
7. Vidimerat utdrag från Skatteverkets folkbokföringsregister som intygar din adress (vidimerat med signatur och namnförtydligande samt stämpel från bank eller Skatteverket). Beviset får inte vara äldre än 6 månader.

Alla 7 blanketter skickas till oss per post:

Trac Services
Postboks 120
4001 Stavanger
Norge

När vi har motagit giltig dokumentation sänder vi den vidare till UtmostPan Europe, förutsatt att ingen komplettering krävs. I så fall återkommer vi till dig.

Et delåterköp är en utbetalning av likvida medel ifrån en UtmostPan Europe försäkring. Eftersom det är ett likvidkrav på 2,5% i försäkringen så innebär detta att ni inte får göra ett delåterköp på 100% likvid.

MEDDELANDE OM FÖRESLAGEN ÖVERFÖRING AV LIVFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

FAKTURA

Jag har mottagit en faktura på årlig depåavgift, vad är detta?

Det är från 2016 infört en årlig depåavgift för depåerna hos Trac Services AS. Depåavgiften täcker kostnader i förbindelse med skatterapportering, kundtjänst, samt de administrativa kostnaderna.

Gällande avgifter: http://tracservices.se/prislista/

Jag har mottagit faktura i samband med flytt av värdepapper. Vad är detta?

Ni har mottagit en faktura i samband med flytt av värdepapper till ett annat institut/bank etter begäran från dig eller den banken/institut du har flyttat till.

INFORMATION OM DINA INVESTERINGAR

Var kan jag hitta min behållningsöversikt?

För att hitta uppgifter om din behållning kan du logga in på ”Mina sidor”.

Hur kan jag hitta information om mina onoterade aktier?

https://obligogroup.com/reports/ hittar ni bland annat kvartalsrapporter, aktieägarbrev och information om och från bolagsstämmor. All ny information om dina investeringar läggs upp här.

Trac Services är inte involverade i förvaltningen av bolagen och kan därför ej svara på frågor angående detta.
Om ni har ytterligare frågor ber vi dig att kontakta Obligo Investment Management: ir@obligoim.com. Obligo är en internationell förvaltare med huvudfokus på investeringar och förvaltning av fastigheter i Norden.

GDPR

Nya regler för bättre skydd av dina personupplysningar

I sommar får Sverige nya personuppgiftsregler. Då kommer dagens regelverk att ersättas med EU’s Dataskyddsförordning (GDPR, The General Data Protection Regulation) i svensk personuppgiftslag.

Trac Services AS tar din integritet på allvar. Vi önskar därför att informera dig om vilka nya regler som blir gällande och hur vi behandlar dina personupplysningar. Lagen kommer att ge dig som kund ett starkare skydd och en bättre kontroll över dina egna personupplysningar.

Trac Services AS syfte med behandlingen av personupplysningar är att kunna utföra investeringstjänster mot grund av Lagen om värdepappersmarknaden, uppfylla upplysningsplikt samt kunna kontakta dig som kund för att informera om relevanta tjänster och investeringsmöjligheter i framtiden.

Den nya lagen innehåller regler om behandling av personupplysningar. Den anger vilka rättigheter du har i anknytning till information, insyn i lagrade uppgifter om dig, korrigering av sådana upplysningar som är felaktiga, samt i särskilda fall rätten till radering av sådana upplysningar.

För mer information, se företagets integritetpolicy.

 

MIFID 2

Bättre investeringsskydd för dig som kund

MIFID II är ett nytt EU-direktiv och en förordning som reglerar marknaden för finansiella instrument.

Syftet med det nya regelverket är:

  • Att styrka ditt investeringsskydd, som kund i Trac Services AS
  • Reducera risker
  • Öka effektiviteten i finansmarknaden

mifid ii